(c) 2007

Pantheïsme en Eens

Het zou ontegenzeglijk eenvoudiger zijn wanneer er niets bestond, geen mensen, geen tijd, geen materie.

Maar op de een of andere manier kan zijn.

Als we het er nu eens over eens zijn dat dat (in ieder geval) God is, of dat dat (in ieder geval) een attribuut van God is, dan zouden we heel wat religieuze verschillen op kunnen lossen.

Dus: God = (minstens) De potentie van het Zijn.

Dan volgt dus dat alles voort komt uit God, dat God alles gemaakt heeft, en dat (omdat je niet kan zien hoe de principi?le mogelijkheid van Zijn op zou houden te bestaan) God Eeuwig is.

Het lijkt me dat zelfs orthodox gelovigen en atheisten zich beide hierin zouden moeten kunnen vinden.

En zo niet dan heb ik het vermoedelijk niet duidelijk genoeg gezegd.


Reactie plaatsen uitgeschakeld ivm spam